Chathur Irdhipaada Dharma (2010 Wap Poyaday)

Ata maha kusal (2010 Binara Poyaday)

Dhammachakkapawathwana Suttra [Nirodha Sathya] (2010 Asala Poyaday)

Achchenthikaalaa [Dewa bhasitha Gatha] (2010 07 11 Bhawana Wedasatahana)

Appamaado Amathapadan (2010 Poson Poyaday)

'Chakkuna Sanwaroo Saadhu' Gatha (2010 Wesak Poyaday)

Bharadwaaja Suttra

Nakethanaa Karaneeya

Nekkamma Suwaya

Panchaskandhaya

Sraddhaya Thrathi Ogan

Saddhapadhaana Suttra

Visuddhi Magga Dhuthanga

Jeewithayata Daham Bindak

Anuruddha Suttra

Gothami Suttra

Karaneeyameththa Suttra

Mahaa Dukkakhanda Suttra

Mahaa Parinirwaana Suttra